Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЗНО 2019 by Mind Map: ЗНО 2019

1. Математика

1.1. 180 хвилин

1.2. 33 завдання

1.2.1. Завдання з вибором одніє правильної відповіді (№1-20)

1.2.2. Завдання на встановлення відповідності (№21-24)

1.2.3. Завдання відкритою форми з короткою відповіддю (№25-30)

1.2.4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№31 -33)

1.3. 62 тестових бали

2. Англійська мова

2.1. 150 хвилин

2.2. 59 завдань

2.2.1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Таsk 1: №1-6)

2.2.2. Завдання на визначення правильності/неправильності твердження (Таsk 2: №7-11)

2.2.3. Завдання на встановлення відповідності (Таsk 3: №17-21)

2.3. 72 тестових бали

3. Німецька мова

3.1. 150 хвилин

3.2. 59 завдань

3.2.1. Завдання за вибором (№ 1-6, 12-16,22-26)

3.2.2. Завдання на визначення правильності/неправильності (№ 7-11)

3.2.3. Завдання на встановлення відповіді (№ 17-21,27-32)

3.2.4. Завдання на заповнення пропусків (№ 33-38,39-48,49-58)

3.2.5. Завдання відкритої форми (№ 59)

4. Історія

4.1. Загальна кількість-60

4.2. На виконання роботи відведено -150 хв.

4.3. Робота має дві частини.

5. Біологія

5.1. 80 балів

5.2. 120 хв

5.3. 48 завдань

5.3.1. 1 відповідь (1-36)

5.3.2. встановлення відповідності 37-44

5.3.3. 3 правильні відповіді

6. Фізика

6.1. 180 хвилин

6.2. 38 завдань

6.2.1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді(№1-24)

6.2.2. Завдання на встановлення відповідності (25-28)

6.2.3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (29-38)

6.2.3.1. -структуроване завдання (29-32)

6.3. 60 тестових балів

7. Географія

7.1. 150 хвилин

7.1.1. з однією правильною відповіддю

7.2. 56 завдань

7.2.1. на встановлення відповідності

7.3. 94 тестових бали

8. хімія

8.1. 150 хвилин

8.2. 52 завдання

8.2.1. 1-36 (1 варіант відповіді)

8.2.2. 37-42 ("логічні пари")

8.2.3. 43-52 (неструктуроване завдання)

8.3. Бали

8.3.1. 1-36 1 бал

8.3.2. 37-42 - (0-4)