Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Matemaatika by Mind Map: Matemaatika

1. Matemaatika ajalugu

1.1. Kõige vanemad matemaatilised tekstid on pärit Vana-Egiptuse Keskmisest riigist umbes 13. sajand eKr. Vana-Kreekas ja Egiptuses arenes matemaatika edasi. Esimesed tõendid Vana-Hiina matemaatikast on loendamissümbolid, mis on dateeritud 14.-13. sajandisse eKr. https://et.wikipedia.org/wiki/Matemaatika

2. Matemaatika arengu algetapp

2.1. Ühest Lõuna-Aafrika koopast on leitud ookerkaljud, millele on ~70 000 aastat eKr. uuristatud geomeetrilised kujundid. Niiluse lätete piirkonnast Kongo DV kirdeosast on leitud nooremast kiviajast (umbes 20 000 aastat tagasi) pärinev Ishango luu. https://et.wikipedia.org/wiki/Matemaatika

3. Number

3.1. Numbrid ehk numbrimärgid on kirjamärgid, mille abil esitatakse arve arvusüsteemis. Näiteks arvu 36 märgitakse numbritega "3" ja "6". Araabia numbrid: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 Rooma numbrid: I, V, X, L, C, D, M. https://et.wikipedia.org/wiki/Number

4. Vana-Egiptus

4.1. Tähtsamad säilinud allikad Vana-Egiptuse matemaatika kohta on Rhindi papüürus, Moskva papüürus. Muinasegiptlased kasutasid matemaatikat peamiselt praktiliste ülesannete lahendamiseks: näiteks töötasu arvutamiseks, leivaküpsetamiseks tarvisminevate teraviljahulkade arvutamiseks, pindala arvutamiseks. https://www.taskutark.ee/m/egiptus-2/: https://www.taskutark.ee/m/egiptus-2/

5. Ümardamine

5.1. Arvu ümardamisel mingi järguni (kümnelisteni, sajalisteni, tuhandelisteni jne). Kui vasakult esimene nulliga asendatav number on 5, 6, 7, 8 või 9, siis suurendatakse kõige madalamat allesjäävat järku 1 võrra. http://matemaatika.edu.ee/sisu/0209/index.html