ENVELLIMENT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ENVELLIMENT by Mind Map: ENVELLIMENT

1. Persones +65 creixent

2. Comporta "problemes"

2.1. Jubilació

2.1.1. - Necessaria a les societats industrials.

2.1.2. - Edat de jubilació baixa / puja la desocupació

2.2. Aïllament

2.2.1. - Viure sol no vol dir sentir-se sol

2.2.2. - Tenen por a ser victima d'un delicte.

2.3. Pobresa

2.3.1. - Després de la jubilació els ingressos baixen

2.3.2. - Molts mantenen als fills i als nets.

2.4. Maltracte

2.4.1. - Abandonament, ofensa verbal, etc.

2.4.2. - No ho comuniquen

2.5. Discriminació

2.5.1. - Esteriotips negatius

3. DEPENDENCIA

3.1. - Pròxims segles --> més dependència perquè hi ha menys edat laboral.

3.2. - Poca natalitat + esperança de vida = mitjana d'edat elevada.

3.2.1. - Esperança de vida elevada gràcies a la medicina i a la qualitat de vida.

4. BIOLOGIA

4.1. - Depèn de la cultura: més o menys hàbits de salut.

4.2. - Cultura occidental: "ser jove és ideal"

5. CANVIS PSICOLOGICS

5.1. - La facilitat en l'aprenentatge disminueix

5.2. - Personalitat no varia i es tornen més introspectius.

6. ESTRATIFICACIÓ SOCIAL

6.1. 3 SOCIETATS

6.1.1. - Caçadors - recolectors: sén considerats una carrega econòmica.

6.1.2. - Agrícoles: ocupen posicions de liederatge

6.1.3. - Industrials: no necessiten treballar (Pensions)