Brainstorming "Watertafel"

Watertafel brainstorm Fjildlab

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brainstorming "Watertafel" by Mind Map: Brainstorming "Watertafel"

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. Baseline analysis

2.1. Zijn hier nog kennisvragen?

3. Awareness & Visioning

3.1. Zijn hier nog kennisvragen?

4. Kader en "spelregels"

4.1. Benchmarks ideas: principes CE

4.1.1. 1) Verdienmodellen die het milieu (water, bodem, lucht biodiversiteit) niet belasten

4.1.2. 2) Zoveel mogelijk recyclen van technische en organische grondstoffen

4.1.3. 3) Regeneren van ecosystemen (bodem, bos, rivieren, merern etc.)

4.2. Doel; circulaire landbouw

4.3. Focus; watergerelateerde gebiedsopgaven

4.3.1. Teveel

4.3.2. Te weinig

4.3.3. Te smerig

4.3.4. Verlies van nutrienten en energie

5. Creative Solutions

5.1. Natte Teelten

5.1.1. Verdienmodellen

5.1.1.1. C-credits

5.1.1.1.1. Luchthaven L'warden

5.1.1.1.2. Nationale C-credits

5.1.1.2. Blue -credits

5.1.1.2.1. Natte teelten als nutrienten absorber

5.1.1.3. Waterbuffels

5.1.1.4. Ganzen

5.1.1.5. Low carbon constructie materialen w.o. Typha, riet etc.

5.1.1.6. Hoogwaardige gewassen w.o. Drosera

5.2. "Grijs"-"afspoel"water voor de landbouw

5.2.1. Welke infrastructuur / beheersmaatregelen hebben we hier voor nodig ?

5.2.2. Wat betekent dit voor biodiversiteit?

5.3. Voedselbossen/agroforestry

5.3.1. Wat gaat dit voor de waterhuishouding betekenen? Minder irrigatie nodig? Hoeveel?

6. Decide on priorities