Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SALUT by Mind Map: SALUT

1. Factors de la salut

1.1. Característiques físiques i mentals

1.2. Estil de vida

1.3. Entorn social

1.4. Medi ambient

2. Indicadors de salut

2.1. Esperança de vida

2.2. Mortalitat

2.3. Limitació de l'activitat i salut

3. Nivells de salut

3.1. Biològics, herència genètica

3.2. Estil de vida

3.3. Ambientals

3.4. Accés als sostenes de salut

4. Salut és un estat de complet benestar físic, psíquic (mental) i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties

5. mmmmmm

6. mmmmmmmm

7. mmmmmmm