ლიტერატურათმცოდნეობა

ენა

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ლიტერატურათმცოდნეობა by Mind Map: ლიტერატურათმცოდნეობა

1. ზეპირსიტყვიერება

1.1. ჟანრები

1.1.1. მითი

1.1.2. ზღაპარი

1.1.3. ბალადა

1.1.4. ლეგენდა

1.1.5. ანდაზა

1.2. ჟანრები

1.2.1. გამოცანა

1.2.2. ენის გასატეხი

1.2.3. თავგადასავალი

1.2.4. გამოგონილი, ფანტასტიკური ამბები

2. ლიტერატურის თეორია

3. ლიტერატურის ისტორია

4. ლიტერატურის

4.1. გვარი

4.1.1. ეპოსი

4.1.1.1. ჟანრები

4.1.1.1.1. დოკუმენტური

4.1.1.1.2. ფანტასტიკური

4.1.2. ლირიკა

4.1.2.1. ჟანრები

4.1.2.1.1. ეპიკური

4.1.2.1.2. ლირიკული

4.1.2.1.3. ლირიკულ-ეპიკური

4.1.2.1.4. გამოგონილი, ფანტასტიკური ამბები

4.1.3. დრამა

4.1.3.1. ჟანრები

4.1.3.1.1. ტრაგიკული

4.1.3.1.2. სატირული

4.1.3.1.3. იუმორისტული

4.1.3.1.4. ალეგორიული

4.1.3.1.5. სიმბოლური

5. ლიტერატურის კრიტიკა

5.1. მასწავლებელი