Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
grt.com.vn by Mind Map: grt.com.vn

1. Header

1.1. Menu

1.1.1. Trang chủ

1.1.2. Giới thiệu

1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh (cái này hiển thị danh sách kiểu tin tức thôi )

1.1.3.1. Lĩnh vực KD 1

1.1.3.2. Lĩnh vực KD 2

1.1.3.3. Lĩnh vực KD 3

1.1.4. Sản phẩm

1.1.4.1. Sản phâm 1

1.1.4.1.1. Sản phẩm 1.1

1.1.4.1.2. Sản phẩm 1.2

1.1.4.1.3. Sản phầm 1.3

1.1.4.2. Sản phẩm 2

1.1.4.2.1. Sản phẩm 2.1

1.1.4.2.2. Sản phẩm 2.2

1.1.4.3. Sản phẩm 3

1.1.4.3.1. Sản phẩm 3.1

1.1.4.3.2. Sản phẩm 3.2

1.1.5. Tin tức

1.1.6. Liên hệ

1.2. Banner

1.2.1. Hiện tại Banner đang sai thông tin, logo đang bị lệch

2. Footer

2.1. Hiện tại thì đang chia 4 col. Bây giờ khách hàng không muốn chia col nữa Chỉ hiển thị :

2.1.1. Copyright

2.1.2. Liên kết website

2.1.3. Mạng xã hội

3. Content

3.1. Giới thiệu công ty

3.1.1. Cần check lại bố cục và KH muốn hiển thị: Khi click "Giới thiệu" phần nội dung bên trái (hiện tại đang là danh sách sản phẩm) hiển thị từng mục, cụ thể KH muốn hiển thị như Giới thiệu

3.1.1.1. Hình ảnh công ty, giới thiệu

3.1.1.2. Tiêu chí hoạt động

3.1.1.3. Lĩnh vựa kinh doanh

3.1.1.4. Cơ sở vật chất

3.1.2. Chi tiết sản phẩm

3.1.2.1. Check lại bố cục đang bị lệch

3.1.3. Tin tức

3.1.3.1. Cần hiển thị thêm các tin tức liên quan trong chi tiết tin tức

3.2. Đặc biệt Mình có nên tạo một khu vực quảng cáo để chạy script quảng cáo của mình ko?

3.3. font chữ thì KH gửi :Google Fonts YxyTl_2kBmwt54KPaJl7BTTHqVLT7QpGqnfsMolcTLs

3.4. Liên hệ

3.4.1. KH mong muốn có thể thêm map vào

4. Tham khảo web: Liên hệ – Viet-My lube