SỞ HỮU XƯỞNG CƠ KHÍ VÀ CỬA HÀNG KINH DOANH ĂN UỐNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SỞ HỮU XƯỞNG CƠ KHÍ VÀ CỬA HÀNG KINH DOANH ĂN UỐNG by Mind Map: SỞ HỮU XƯỞNG CƠ KHÍ VÀ CỬA HÀNG KINH DOANH ĂN UỐNG

1. TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

1.1. Hoàn thành các tín chỉ

1.2. Tích lũy đủ điểm CTXH và điểm rèn luyện

1.3. Trau dồi ngoại ngữ

1.4. Tích lũy kinh nghiệm sống

2. LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

2.1. Mức lương khởi điểm từ 10-12 triệu

2.2. Môi trường làm việc năng động sáng tạo

2.3. Tận dụng thời gian tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường kỹ thuật

2.4. Chi tiêu hợp lí, tích lũy vốn

3. MỞ XƯỞNG CƠ KHÍ

3.1. Giai đoạn 1

3.1.1. Góp vốn hợp tác

3.1.2. Mở xưởng quy mô nhỏ rộng 200-300m2

3.1.3. Sở hữu đội ngũ nhân công tay nghề cao

3.2. Giai đoạn 2

3.2.1. Tận dụng lợi nhuận mở rộng quy mô xưởng

3.2.2. Tăng thêm nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp

3.2.3. Ổn định dòng vốn và lợi nhuận

4. ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG

4.1. Xây nhà cho bố mẹ

4.2. Mua oto

4.3. Đi du lịch

4.4. Theo đuổi đam mê công nghệ

4.5. Kết hôn

5. MỞ CỬA HÀNG KINH DOANH

5.1. Học nấu ăn, quản trị nhân lực

5.2. Mở cửa hàng kinh doanh ăn uống gia đình

5.3. Mở rộng quy mô, tạo nhiều công ăn việc làm cho các bạn trẻ, sinh viên

6. NGHỈ HƯU

7. CAO NHẬN THỨC 18143331

8. 18-22

9. 22-26

10. 26-30

11. 30-35

12. 35-...