Psychológia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Psychológia by Mind Map: Psychológia

1. logos

2. psyché

3. Wilhelm Wundt

4. osobnosť

4.1. temperament

4.1.1. typológia

4.1.1.1. Hippokrates

4.1.1.1.1. sangvinik

4.1.1.1.2. cholerik

4.1.1.1.3. melancholik

4.1.1.1.4. flegmatik

4.1.1.2. Spranger

4.1.1.2.1. podľa zamerania

4.1.1.3. Sheldon

4.1.1.3.1. endomorfný typ

4.1.1.3.2. mezomorfný typ

4.1.1.3.3. ektomornfý typ

4.1.1.4. Jung

4.1.1.4.1. introvert

4.1.1.4.2. extrovert

4.1.1.5. Pavlov

4.1.1.5.1. slabý typ

4.1.1.5.2. silný nevyrovnaný typ

4.1.1.5.3. silný vyrovnaný pohyblivý typ

4.1.1.5.4. silný vyrovnaný nepohyblivý typ

4.1.1.6. Eysenck

4.1.1.6.1. nervovo labilný a introvert (melanlolik)

4.1.1.6.2. nervovo labilný a extrovert (cholerik)

4.1.1.6.3. nervovo stabilný a extrovert (sangvinik)

4.1.1.6.4. nervovo stabilný a introvert (flegmatik)

5. stres a záťaž

5.1. štádiá stresu

5.1.1. alarm

5.1.2. vyčerpanie

5.1.3. štádium oddolnosti

5.2. konflikt

5.2.1. vonkajší

5.2.2. vnútorno-vonkajší

5.2.3. vnútorný

5.3. frustrácia

5.4. deprimácia

6. vnemy

6.1. behaviorizmus

6.2. psychoanalýza

6.3. kognitívna psychológia

6.4. humanistická psychológia

7. emócie a city

7.1. empatia

7.2. druhy emocionálnych stavov

7.3. ambivalencia

7.4. polarita citov

8. psychika

8.1. determinácia

8.1.1. biologické

8.1.1.1. nervová sústava

8.1.1.2. dedičnosť

8.1.2. sociálna

8.1.2.1. spoločnosť

8.1.2.2. zvyky a tradície

8.2. prežívanie

8.3. správanie

8.3.1. psychické stavy

8.3.1.1. vášne

8.3.1.2. afekty

8.3.1.3. nálady

8.3.2. psychické vlastnosti

8.3.2.1. výkonové

8.3.2.2. sebaregulačné

8.3.2.3. vzťahovo-postojové

8.3.2.4. aktivačno-motivačné

8.3.3. psychické procesy

8.3.3.1. zmyslové poznanie

8.3.3.1.1. pocit

8.3.3.1.2. vnem

8.3.3.1.3. predstavivosť

8.3.3.2. rozumové poznanie

8.3.3.2.1. myslenie