ỨNG DỤNG GLENN DOMAN, SHICHIDA TRONG DẠY TA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ỨNG DỤNG GLENN DOMAN, SHICHIDA TRONG DẠY TA by Mind Map: ỨNG DỤNG GLENN DOMAN, SHICHIDA TRONG DẠY TA

1. Khó khăn

1.1. Trẻ không hiểu được lợi ích học Ta

1.2. Chỉ thích chơi, ham chơi

1.3. Dạy lặp đi lặp lại gây nhàm chán

1.4. Bố mẹ ko biết nhiều TA

2. Giải pháp thực tiễn

2.1. học qua game, trò chơi

2.2. qua trò chơi vận động

2.3. qua âm nhạc

2.4. hoạt động projects

2.5. đi chơi, dã ngoại, kết hợp học tập

2.6. nghe nhiều tại nhà

3. Cách trẻ tiếp thu Thông tin

3.1. Visual: Nhìn

3.1.1. Ghi chép, bút nhiều màu

3.1.2. flashcard, đồ thị, biểu đồ

3.1.3. mindmap, video

3.2. Auditory: nghe

3.2.1. Vấn đáp

3.2.2. Làm việc nhóm, thảo luận

3.2.3. Âm nhạc

3.3. Kinesthetic: xúc giác

3.3.1. Làm thí nghiệm

3.3.2. đóng vai

3.3.3. Hoạt động ngắt não