Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program by Mind Map: Program

1. Implementacija

1.1. Pomoću polja

1.1.1. red_polje.h

1.1.1.1. FrontQ(Q)

1.1.1.2. EnQueueQ(x,Q)

1.1.1.3. DeQueueQ(Q)

1.1.1.4. InitQ(Q)

1.1.1.5. IsEmptyQ(Q)

1.2. Pomoću pokazivača

1.2.1. red_pokazivac.h

1.2.1.1. FrontQ(Q)

1.2.1.2. EnQueueQ(x,Q)

1.2.1.3. DeQueueQ(Q)

1.2.1.4. InitQ(Q)

1.2.1.5. IsEmptyQ(Q)

2. Dijelovi zadataka

2.1. 1.Generiranje N parova

2.2. 2.Simuliranje posluživanja pacijenata

2.3. 3.Pridruživanje prioriteta svakom od pacijenata

2.4. 4.Trajanje 2. i 3. dijela zadatka

3. Biblioteke

3.1. Vlastite

3.1.1. red_polje.h

3.1.2. red_pokazivac.h

3.2. Ugrađene