Використання ІКТ у школі: переваги та проблеми

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Використання ІКТ у школі: переваги та проблеми by Mind Map: Використання ІКТ у школі: переваги та проблеми

1. За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:

1.1. Для супроводу лекції;

1.2. Слайд-шоу – без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього;

1.3. Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.

2. переваги мультимедійних презентацій:

2.1. презентації дають змогу викладачу зацікавити студентську аудиторію предметом – заняття стають більш емоційними;

2.2. презентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані для студентської групи в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері;

2.3. комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю викладача, так і без його участі (наприклад, під час виконання необхідного об’єму самостійної роботи, передбаченої навчальною програмою дисципліни);

2.4. маневреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації.

3. Головні завдання:

3.1. ознайомлення з можливостями використання різноманітних технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;

3.2. формування у студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних технічних засобів у навчально-виховному процесі та управлінні дошкільним навчальним закладом;

3.3. розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати технічні та програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати дані, що стосується педагогічної діяльності;

3.4. формування у студентів уміння застосовувати технічні засобі навчального призначення та ІКТ з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, розповсюдження даних, які пов’язані з виконанням їх службових обов’язків в умовах інформаційного суспільства;

3.5. формування фундаментальних знань з ІКТ та підвищення рівня інформаційної культури студентів.