Les màquines

Les màquines - 4t primària

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les màquines by Mind Map: Les màquines

1. Tipus

1.1. Simples

1.1.1. La palanca: de 1r, 2n i 3r gènere

1.2. Compostes

1.2.1. Transport: terrestre, marítim o aeri

2. Amb què funcionen

2.1. Energia

2.1.1. Muscular

2.1.2. Petroli

2.1.3. Electricitat

2.1.4. Gas

3. Per a què serveixen

3.1. Faciliten la feina

3.2. Mouen objectes

3.3. Solucionen problemes

3.4. Transformen forces

3.5. Estalvien esforç

3.6. Agiliten tasques

3.7. Faciliten la feina

4. Parts

4.1. Motor

4.2. Carcassa

4.3. Sensors

4.4. Mecanismes

4.5. Circuits

5. Veure video resum