Ключові компетентності Нової української школи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ключові компетентності Нової української школи by Mind Map: Ключові компетентності Нової  української школи

1. спілкування державною мовою

2. спілкування іноземними мовами

3. математичнаьграмотність

4. компетентності в природничих науках і технологіях

5. інформаційно-цифрова компетентність