PENDAPATAN NEGARA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENDAPATAN NEGARA by Mind Map: PENDAPATAN NEGARA

1. Perbezaan KDNK dan KNK ialah pendapatan faktor bersih luar negeri (FBL) KDNK=KNK-FBL di mana, FBL=Pendapatan faktor dari luar negara-pendapatan faktor keluar negara

2. KNK

2.1. Nilai pasaran semua barangan dan perkhidmtan yang dihasilkan dalam satu tahun oleh buruh dan harta milik yang disediakan oleh penduduk sesebuah negara

3. KNDK

3.1. Jumlah nilai pasaran keseluruhan barangan dan perkhidmatan terakhir yang dikeluarkan dalam sesebuah negara pada masa tertentu

4. Sumber pendapatan negara

4.1. Perdagangan

4.1.1. Hasil bumi

4.1.1.1. Cukai

4.1.1.1.1. Pasaran saham

5. Hubungan antara KNK dan KDNK

6. 4 komponen perbelanjaan dalam ekonomi

6.1. 1. Penggunaan isi rumah

6.1.1. 2. Pelaburan kasar

6.1.1.1. 3. Perbelanjaan kerajaan

6.1.1.1.1. 4. Eksport bersih

7. 3 kaedah pengiraan pendapatan negara

7.1. Kaedah pendapatan

7.1.1. Kaedah keluaran

7.1.1.1. Kaedah perbelanjaan

8. New Topic