Rukun Tetangga

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rukun Tetangga by Mind Map: Rukun Tetangga

1. 1. Pengenalan

1.1. Program sukarela yang bertujuan untuk membantu pembangunan masyarakat

1.2. Untuk menjamin keselamatan penduduk setempat

1.3. Merapatkan hubungan di antara pelbagai kaum di malaysia

1.4. Fokus untuk pembangunan masyarakat setempat

1.5. Peranan utama rukun tetangga adalah untuk mengurangkan kegiatan jenayah

1.6. mewujudkan kasih sayang dan sikap prihatin antara satu sama lain

1.7. Memperkukuhkan institusi kemasyarakatan seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan negara

2. 2. Organisasi

2.1. fungsi organisasi

2.1.1. i) membentuk kehidupan bermasyarakat

2.1.2. ii) menjalankan program-program kemasyarakatan

2.1.3. iii) menjaga keselamatan kawasan perumahan

3. 3. Akta Rukun Tetangga 2012

3.1. Tujuan

3.1.1. Memantapkan pengurusan dan pentadbiran sesebuah Kawasan Rukun Tetangga (KRT)

3.1.2. Bertujuan supaya ahli tahu tentang peraturan yang wujud ketika menjadi ahli KRT

4. 4. Kepentingan Rukun Tetangga

4.1. Mewujudkan & mengekalkan keharmonian

4.2. Keselamatan penduduk terjamin

4.3. Mengeratkan silaturahim

4.4. Penubuhan perkhidmatan terhadap penjagaan kanak-kanan

4.5. Meningkatkan imej negara

5. 5. Masalah Rukun Tetangga

5.1. Kepimpinan yang tidak berwibawa

5.2. kurang interaksi antara pemimpin dengan orang bawahan

5.3. bilangan wanita yang dilantik menjadi ajk rukun tetangga terlalu sedikit berbanding dengan lelaki

5.4. Amalan demokrasi tidak diamalkan

5.5. Kemudahan dan fasiliti yang kurang memuaskan

5.6. Pengaruh elemen politik

6. 6. Aktiviti Rukun Tetangga

6.1. Skim rondaan sukarela

6.2. Gotong - royong

6.3. Rumah terbuka pada musim perayaan

6.4. Program kesedaran

6.5. Pendidikan tidak formal

6.6. Sukan

6.7. Program ekonomi

6.8. Melaksanakan dasar negara

7. 7. Kesimpulan

7.1. Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan rakyat malaysia

7.2. Aktiviti seperti gotong royong dapat mengeratkan huungan perpaduan kaum

7.3. Rukun tetangga diperkenalkan untuk memastikan keselamatan masyarakat setempat terjamin