Phát triển Bản thân

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phát triển Bản thân by Mind Map: Phát triển Bản thân

1. Học tập

1.1. Học trên lớp

1.2. Tự học

1.3. Học Nhóm

1.4. Tìm hiểu trên mạng Internet, Anh chị đã học

2. Rèn Luyện

2.1. Tham Gia các hoạt động thể thao

2.1.1. Đá bóng

2.1.2. Bóng chuyền

2.2. Tạo cho bản thân thói quen

2.2.1. Đi học, đi làm đúng giờ

2.2.2. Hoàn thành công việc được giao

2.2.3. Don dẹp phòng, nơi học tập làm việc

2.2.4. Quản lí chi tiêu, quản lí thời gian

3. Bản Thân

3.1. Tăng khả năng giao tiếp bằng tiếng anh

3.2. Cải thiện các kỹ năng mềm

3.3. Làm thêm, phụ giúp gia đình

4. Xã hội

4.1. Cập nhật tình hình xã hội

4.2. Hòa nhập vào cuộc sống thành thị

4.3. Giao lưu, Kết bạn có mối quan hệ tốt trong xã hội