Теорія і практика перекладу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Теорія і практика перекладу by Mind Map: Теорія і практика перекладу

1. Учасники навч. процесу

1.1. Керівники

1.1.1. Кафедра перекладу, аудиторія 209

1.1.2. Автор курсу: Козачук А.М.

1.2. Студенти

1.2.1. 2-й курс бакалаври спеціальності Філологія (Переклад)

1.2.2. 1-й курс молодші спеціалісти спеціальності Мова та література (Заочна форма навчання)

2. Матеріальне забезпечення

2.1. Програма курсу

2.2. Література

2.2.1. Обов'язкова

2.2.2. Додаткова

2.3. Електронний онлайн курс

3. Зміст

3.1. 2-й курс бакалаври

3.1.1. Навчання

3.1.1.1. Модуль 1. Поняття перекладу і теорія перекладу

3.1.1.2. Модуль 2. Основи перекладацької майстерності

3.1.1.3. Модуль 3. Жанрові теорії перекладу

3.1.2. Форми контролю

3.1.2.1. Захист курсової роботи

3.1.2.2. Екзамен

3.2. 1-й курс спеціалісти

3.2.1. Навчання

3.2.1.1. Модуль 1. Мистецтво перекладу та практика перекладу

3.2.1.2. Модуль 2. Переклад ділової документації

3.2.1.3. Модуль 3. Художній переклад

3.2.2. Форми контролю

3.2.2.1. Екзамен