Теорія і практика перекладу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Теорія і практика перекладу by Mind Map: Теорія і практика перекладу

1. Учасники

1.1. Кадрове забезпечення

1.1.1. Кафедра перекладу (аудиторія 219)

1.1.2. Автор курсу: А. Козачук

1.2. Студенти

1.2.1. 2-й курс бакалаври спеціальності Філологія (переклад)

1.2.2. 1-й курс молодші спеціалісти спеціальності Мова та література (заочна форма навчання)

2. Матеріальне забезпечення

2.1. Програма курсу

2.2. Підручники та посібники

2.2.1. Передбачені програмою

2.2.2. Додаткові

2.3. Електронний он-лайн курс

3. Зміст

3.1. 2-й курс бакалаври

3.1.1. Навчання

3.1.1.1. Модуль 1. Явище перекладу. Теорія перекладу

3.1.1.2. Модуль 2. Основи перекладацької майстерності

3.1.1.3. Модуль 3. Жанрові теорії перекладу

3.1.2. Форми контролю

3.1.2.1. Захист курсової роботи

3.1.2.2. Екзамен

3.2. 1-й курс молодші спеціалісти

3.2.1. Навчання

3.2.1.1. Модуль 1. Мистецтво перекладу

3.2.1.2. Модуль 2. Переклад ділової документації

3.2.1.3. Модуль 3. Художній переклад

3.2.2. Форми контролю

3.2.2.1. Екзамен