VĂN BẢN"CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VĂN BẢN"CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG" by Mind Map: VĂN BẢN"CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG"

1. TÁC GIẢ: "HÀ ÁNH MINH"

2. XUẤT XỨ: IN TRONG BÁO "NGƯỜI HÀ NỘI"

3. BỐ CỤC: 2 PHẦN +PHẦN I: TỪ ĐẦU-LÍ HOÀI NAM: Vẻ đẹp phong phú đa dạng của ca HUẾ. +PHẦN II: CÒN LẠI: Những đặc săc của ca HUẾ

4. NỘI DUNG GHI NHỚ: CỐ ĐÔ HUẾ NỔI TIẾNG KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ DANH LAM THẮNG CẢNH DI TÍCH LỊCH SỬ MÀ CÒN NỔI TIẾNG BỞI LÀN ĐIỆU DÂN CA VÀ ÂM NHẠC CUNG ĐÌNH. CA HUẾ LÀ MỘT HÌNH HÌNH SINH HOẠT VĂN HÓA-ÂM NHẠC THANH LỊCH VÀ TAO NHÃ; MỘT SẢN PHẨM TINH THẦN ĐÁNG TRÂN TRỌNG, CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN.

5. THỂ LOẠI: BÚT KÍ

6. KIỂU VĂN BẢN: NHẬT DỤNG

7. PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT: NGHỊ LUẬN