PENDAPATAN NEGARA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENDAPATAN NEGARA by Mind Map: PENDAPATAN NEGARA

1. MAKSUD: Jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara dalam tempoh masa satu tahun.

2. KNK: Ialah faktor pengeluaran milik warganegara itu sahaja sama ada didalam atau diluar negara.

3. HUBUNGAN KNK DAN KDNK:

4. MASALAH PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA ?

5. 1) Masalah barang dan perkhidmatan yang di pasarkan

6. 2) Masalah perubahan harga yang dipasarkan

7. pendapatan faktor bersih dari luar negara (pfbln)

8. 1) knk = kdnk + pfbln

9. 2) sekiranya pfbln bernilai positif maka knk > kdnk

10. 3) sekiranya pfbln bernilai negatif maka knk < kdnk

11. 4) sekiranya pfbln bernilai sifar maka knk = kdnk

12. KDNK: Ialah dalam negara tanpa mengambil kira sama ada faktor pengeluaran milik warganegara atau bukan warganegara.

13. KAEDAH PERBELANJAAN: Ialah pendapatan negara dengan menjumlahkan semua perbelanjaan atas barang akhir dan perkhidmatan yang dilakukan oleh sektor isi rumah, sektor firma, sektor kerajaan dan saktor luar negara (eksport dan import).

14. PERBEZAAN ANTARA KNK DAN KDNK

15. KEGUNAAN PENDAPATAN NEGARA: ALAT PENGUKUR KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI