Bán hàng trên facebook

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bán hàng trên facebook by Mind Map: Bán hàng trên facebook

1. Khách hàng tiền năng

1.1. Giới tính

1.1.1. Nam

1.1.2. Nữ

1.2. Độ tuổi

1.3. Khu vực tập trung

1.3.1. Bắc

1.3.2. Trung

1.3.3. Nam

2. Tương tác

2.1. Like

2.2. Coment

2.3. Share

2.4. Inbox

2.5. Live treams

3. Hình ảnh, đăng bài

3.1. Xây dựng trang facebook cá nhân chuyên nghiệp

3.2. Công thức đăng bài salepro365