Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі by Mind Map: Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі

1. педагогічний процес навчання ,викладання вчителем та вивчення учнями освітньої галузі "Суспільствознавство",громадянської та історичної галузі.

2. системність

3. Суспільствознавство

3.1. Я-людина

3.2. Я та інші

3.3. Я- українець

3.4. Я - європеєць

4. Інклюзивна освіта

4.1. Школи відкриті для всіх дітей

4.1.1. Кожна дитина-особистість.

4.1.2. Кожна дитина має унікальні здібності,особливості та інтереси.

4.1.3. Навчатися можуть усі-нездібних дітей немає.

4.1.4. Заборона на дискримінацію в будь-якій формі.

5. Етапи опрацювання курсу"Я у світі"

5.1. -діагностичний

5.2. -функціональний

5.3. -практична,творча реалізація учня

6. Принципи:

6.1. відповідності соціокультурних пріоритетів і цінностей суспільства

6.2. єдності змістового і процесуального аспектів навчання

6.3. принцип концентризму

6.4. принцип послідовності у залученні матеріалу

6.5. принцип від простого до складного,від відомого до невідомого

6.6. принцип здійснення зв'язку змісту з навколишнім життям

6.7. принцип активності і самостійості учнів в оволодінні програмованим матеріалом

6.8. принцип забезпечення емоційності в засвоєні навчального матеріалу

7. Моделі навчання:

7.1. Пасивна

7.2. Активна

7.3. Інтерактивна

8. Класно-урочна форма навчання

8.1. Урок

9. Прийоми:

9.1. Словесні

9.2. Наочні

9.3. Практичні

9.4. Робота з підручником

10. Застосування ІКТ

11. Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання:

11.1. Формування об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей.

11.2. Забезпечення активної участі учнів у процесі навчання.

11.3. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання.

11.4. Забезпеченя можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність.

11.5. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

12. Функції:

12.1. світоглядно-узагальнююча

12.2. полікультурна

12.3. пізнавально-систематизуюча

13. Методичні засади сприйнятя навч. дисципліни:

13.1. цілісність

13.2. гуманоцентризм

13.3. синтетичність

13.4. розвиток особистості

13.5. органічне поєднання локального і глобального

13.6. гармонізація підходів

14. Зв'язок з іншими дисциплінами:

14.1. теорія навчання

14.1.1. дидактика

14.2. філософські науки

14.2.1. гнесеологія

14.3. педагогіка

14.4. психологія

14.5. історія

14.6. соціологія

14.7. правознавство

14.8. культурологія

14.9. політологія

15. Мета:розкрити

15.1. вимоги Державного стандарту

15.2. змістовий блок освітньої галузі "Суспільствознавство",громадянської та історичної галузі

15.3. вимоги до структурування уроків галузей

15.4. вимоги до добору методичного інструментарію побудови уроків курсу "Я у світі"

16. Предмет методики: