Структура процесу навчання грамоти в закладах спеціальної освіти

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура процесу навчання грамоти в закладах спеціальної освіти by Mind Map: Структура процесу навчання грамоти в закладах спеціальної освіти

1. Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації

1.1. формування умінь сприймати, розуміти звернене мовлення, усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах

2. Навчаємось читати

2.1. формування розуміння прочитаного, правильного вимовляння звуків і слів, наголошування слів, інтонування різних за метою висловлювання речень, дотримання пауз як у середині речень, так і між реченнями та частинами тексту

3. Взаємодіємо письмово

3.1. формування вміння виконувати вправи: списування, в тому числі вибіркове, нескладних слів, речень, текстів; написання під диктовку

4. Навчаємось сприймати медіа

4.1. формування умінь сприймати, слухати, розуміти інформацію в медіа текстах (світлини, журнали, презентації, відео, аудіо тощо).