Thiên tai

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thiên tai by Mind Map: Thiên tai

1. Ngôn ngữ và văn học:

1.1. Bài thơ: Bão.

1.2. Câu chuyện: Sơn tinh, Thủy tinh.

1.3. Ôn tập nhóm chữ: u, ư.

1.4. Nhận biết, phát âm đúng

1.5. Sao chép từ, nhận biết chứ cái trong từ.

1.6. Tạo chữ bằng các nguyên, vật liệu khác nhau.

2. Môi trường xung quanh

2.1. Nhận biết các thiên tai thường xảy ra.

2.2. Nhận biết, phân biệt rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả.

2.3. Xem phim và video về các thiên tai: Lũ lụt, sóng thần,...

3. Âm nhạc

3.1. - Hát và vận động: Cho tôi đi làm mưa với.

3.2. Nghe: Đừng đi đằng kia có mưa

3.3. Trò chơi âm nhạc: Ai đoán giỏi

3.4. Nghe âm thanh để đoán tên hiện tượng.

3.5. Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.

4. Tạo hình

4.1. Xé dán, vẽ, nặn, tô màu, trang trí các bức tranh phong cảnh, bức tranh về thời tiết.

5. Toán và khoa học

5.1. Đo dung tích các đồ vật so sánh và diễn đạt kết quả.

5.2. Ôn chữ số - thêm bớt tách gộp trong phạm vi 10.

5.3. Nối chữ số tương ứng với số lượng đồ vật.

5.4. Thí nghiệm sự chìm nổi của các vật.

5.5. Thí nghiệm sự hòa tan của nước.

6. Thể dục

6.1. Bò dích dắc qua 7 điểm.

6.2. Ném trúng đích bằng 2 tay

6.3. Đi nối bàn chân tiến, lùi.

6.4. Trò chơi vận động:

6.4.1. Trời nắng, trời mưa.

6.4.2. Rồng rắn lên mây.

6.4.3. Mèo đuổi chuột.

7. Trò chơi

7.1. Phân vai: Góc gia đình.

7.2. Trò chơi xây dựng: Xây dựng nhà bé.

7.3. Đọc sách: Sưu tầm ảnh về các thiên tai.

7.4. Trò chơi học tập:

7.4.1. Chiếc thùng bí mật: Đoán tên các hiện tượng.

7.4.2. Đôminô.