Ngày và đêm TUẦN 3: Từ 16/4 đến 20/4/2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ngày và đêm TUẦN 3: Từ 16/4 đến 20/4/2019 by Mind Map: Ngày và đêm  TUẦN 3: Từ 16/4 đến 20/4/2019

1.  Môi trường xung quanh

1.1. quan sát bầu trời vào buổi sáng

1.2. Trò chuyện sự khác nhau giữa ngày và đêm

1.3. Tìm hiểu ảnh hưởng của ngày và đêm đến thực vật, động vật, con người.

2.  Ngôn ngữ và văn học:

2.1. Chuyện: Sự tích ngày và đêm

2.2. Thơ: Trăng ơi từ đâu đến

2.3. Kể chuyện sáng tạo sử dụng dụng cụ tự d có sẵn trong lớp

2.4. Chữ cái : Tr- Ch

2.4.1. Hướng dẫn đọc sách và xem sách

2.4.2. Sao chép từ

2.4.3. Nhận biết chữ cái trong từ

3. Âm nhạc

3.1. Hát và minh họa: Cháu vẽ ông mặt trời

3.2. Nghe hát: Chỉ có một trên đời

3.3. TCAN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

4. Toán và khoa học

4.1. Tách gộp các đối tượng trong phạm vi 10

4.2. Sắp xếp các đối tượng theo trình tự

4.3. Làm thí nghiệm: Ảnh hưởng của ánh sáng đối với cây xanh (cây được nuôi nơi có không có ánh sáng và có ánh sáng)

4.4. Tìm hiểu sự tuần hoàn của ngày và đêm.

5. Tạo hình

5.1. Vẽ ước mơ của em

5.2. Xé dán vườn hoa trường em kết hợp với các nguyên vật liệu mở.

6. Thể dục

6.1. Bật liên tục 7 ô

6.2. TCVD: Nhặt bóng tiếp sức.

7. Trò chơi

7.1. Phân vai: Phỏng vấn bạn mình về sở thích ngày hay đêm

7.2. Trò chơi xây dựng: Xây vườn bách thú

7.3. Trò chơi học tập: Ghép hình