PENDAPATAN NEGARA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENDAPATAN NEGARA by Mind Map: PENDAPATAN NEGARA

1. KNK

1.1. Nilai semua barang & perkhidmatan akhir oleh penduduk dalam & luar negara (setahun)

2. KDNK

2.1. Nilai semua barang & perkhidmatan akhir oleh penduduk dalam sesebuah negara (setahun)

2.2. KAEDAH PENDAPATAN Jum PN = PN = KNBHF

2.3. KAEDAH KELUARAN -Jumlah nilai pengeluaran barang pelbagai sektor -Menjumlahkan nilai tambah dalam proses pengeluaran

2.4. KAEDAH PERBELANJAAN KDNK (HP) = C + I + G + (X-M) C = isi rumah I = pelaburan G = Kerajaan (x-m) = Eksport - import

3. HUBUNGAN KNK & PENDAPATAN NEGARA

3.1. KNB = KNK -Susut nilai PN = KNB - CTL - Bayaran pindaan perusahaan - Ralat pengiraan + subsidi

4. HUBUNGAN KNK & KDNK

4.1. FBL = Pendapatan faktor dari luar negara - pendapatan faktor keluar negara

5. PFbLN (+) KDNK < KNK

5.1. Penerimaan pendapatan faktor bersih dari luar negara melebihi pembayaran pendapatan faktor bersih ke luar negeri

6. PFbLN (-) KDNK > KNK

6.1. Pembayaran pendapatan faktor bersih keluar negeri melebihi penerima pendapatan faktor bersih dari luar negeri