Điện trở- Tụ điện-Cuộn cảm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Điện trở- Tụ điện-Cuộn cảm by Mind Map: Điện trở- Tụ điện-Cuộn cảm

1. Tụ điện

1.1. Công dụng

1.1.1. Ngăn 1 cho xoay

1.2. Cấu tạo

1.2.1. 2 vật dẫn, giữa là điện môi

1.3. Phân loại

1.3.1. Theo lớp điện môi

1.4. Điện dung F

1.5. Dung kháng C

2. Cuộn cảm

2.1. Công dụng

2.1.1. Cho 1 ngăn cao

2.2. Cấu tạo

2.3. Phân loại

2.3.1. 3 loại, cao, trung, âm

2.4. Điện cảm H

2.5. Cảm kháng L

3. Điện trở

3.1. Công dụng

3.1.1. Hạn chế, điều chỉnh, phân chia điện áp

3.2. Cấu tạo

3.2.1. Bột than phun lên lõi xứ

3.3. Phân loại

3.3.1. Công suất

3.3.2. Trị số

3.3.3. Đại lượng vật lí

3.3.3.1. Điện trở nhiệt

3.3.3.1.1. Hệ số âm

3.3.3.1.2. Hệ số dương

3.3.3.2. Điện trở biến đổi điện áp

3.3.3.3. Quang điện trở

3.4. Kí hiệu