เราเกิดมาทำไม: เป้าหมายของการมีชีวิตของเราเพื่ออะไร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เราเกิดมาทำไม: เป้าหมายของการมีชีวิตของเราเพื่ออะไร by Mind Map: เราเกิดมาทำไม: เป้าหมายของการมีชีวิตของเราเพื่ออะไร

1. ทำการภักดี(อิบาดะห์)ต่ออัลลอฮฺ

1.1. อิบาดะฮฺที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง

1.2. อิบาดะฮฺที่ไม่มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

2. รับบททดสอบ

2.1. ความสูญเสีย

2.2. ความโปรดปราน

3. เป็นตัวแทนของอัลลอฮฺ

3.1. เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ

3.2. เป็นผู้สร้างสรรค์

3.3. เป็นผู้สถาปนาความดีและยับยั้งความชั่ว

3.4. ดะอฺวะฮฺ

3.5. ญิฮาด