Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZADATAK 3 by Mind Map: ZADATAK 3

1. Biblioteke zaglavlja

1.1. red_polje.h

1.1.1. FrontQ

1.1.2. EnQueueQ

1.1.3. DeQueueQ

1.1.4. InitQ

1.1.5. IsEmptyQ

1.1.6. AddOne

1.2. red_pokazivac.h

1.2.1. FrontQ

1.2.2. EnQueueQ

1.2.3. DeQueueQ

1.2.4. InitQ

1.2.5. IsEmptyQ

2. Izbornik

2.1. Generiranje parova slucajnih brojeva

2.1.1. N parova brojeva (x,y)

2.2. Simulacija čekanja pacijenata

2.2.1. x-vrijeme od dolaska prethodnog

2.2.2. y-vrijeme boravka kod liječnika

2.3. Pridruživanje prioriteta

2.3.1. 1-kritični slučaj

2.3.2. 2-rizični slučaj

2.3.3. 3-slučaj niskog rizika

2.3.4. 4-nije hitan slučaj

2.4. Vrijeme trajanja simulacije