ธุรกิจร้านอาหาร (Inu Cafe' หัวหิน)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธุรกิจร้านอาหาร (Inu Cafe' หัวหิน) by Mind Map: ธุรกิจร้านอาหาร (Inu Cafe' หัวหิน)

1. บทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ

1.1. ช่วงที่ยากลำบากเจอปัญหาที่สุดในการทำธุรกิจ

1.1.1. - ช่วงที่สุนัขในการดูแลได้รับเชื้อไวรัส ทำให้สุนัขป่วย และเสียชีวิตไปหนึ่งตัว จากจำนวนที่มีเจ็ดตัวลดเหลือเพียงหกตัว แต่เจ้าของร้านก็ช่วยให้สุนัขเหล่านั้นได้รับการรักษาทำให้ตัวอื่นรอดมาได้ถึงปัจจุบัน

1.1.2. -ช่วง low seasons (ช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว) เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว ลูกค้าที่มาใช้บริการจะลดน้อยลง ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงคิดหาเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ

1.2. ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงปัจจุบันพบเจอปัญหาใด

1.2.1. ด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเจ้าของธุรกิจไม่ได้ทำร้านอาหารมาก่อน หรือทำอาชีพด้านนี้อย่างจริงจัง ความรู้สึกของเจ้าของธุรกิจจึงรู้สึกว่าตนเองมือใหม่ ไร้ประสบการณ์ ไม่รู้ว่าควรทำเช่นไร เปิดร้านใหม่ต้องมีอะไรบ้าง ใช้อะไรบ้าง ต้องวางแผนซื้อวัตถุดิบยังไง แต่ด้วยกระบวนการหลายๆอย่างที่ได้ลองเรียนรู้ทำส่งผลให้เจ้าของธุรกิจรู้สึกท้าทาย สนุกที่ได้ลอง ทำให้ผ่านมาได้

1.3. เงินทุนก้อนแรก ลงทุนเท่าใดจึงพัฒนามาได้

1.3.1. เงินทุนที่ลงทุนเป็นทุนส่วนตัวซึ่งเจ้าของร้าน ทั้งส่วนของอาคาร ที่ดิน อุปกรณ์แรกเริ่ม แต่เจ้าของร้านไม่สามารถระบุจำนวนเงินได้

1.3.2. สุนัขที่มีอยู่ในร้านเป็นสุนัขที่ได้เลี้ยงมาก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่ได้ลงทุนเพิ่มในจุดนี้

1.4. ปัญหาที่ไม่คาดคิดและสาเหตุ

1.4.1. เจอบุคคลประสงค์ร้ายที่ไม่ได้ใช้บริการร้านแต่กลับเขียนโพสต์ด้วยคำพูดหยาบคายในเว็บไซต์ออนไลน์ / แก้ปัญหาด้วยการอธิบายชี้แจงข้อเท็จจริง

1.4.2. ลูกค้าบางรายที่ต้องการมาใช้บริการแต่พื้นที่รองรับในช่วงเวลานั้นไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความไม่พอใจ / เจ้าของธุรกิจชี้แจงอธิบายและกล่าวขอโทษ

1.5. เรื่องทีวางแผนไว้แต่ทำไม่สำเร็จ

1.5.1. แต่เดิมต้องการทำเป็นแค่ร้านอาหารไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เป็นคาเฟ่สุนัข

1.6. ความยากลำบากกว่าอดีตที่พบเจอในปัจจุบัน

1.6.1. ปัจจุบันต้องเผชิญกับความคาดหวังของลูกค้ามากกว่าสมัยอดีตเริ่มแรก จากการที่ร้านเริ่มมีชื่อเสียงตามบล็อกรีวิวร้านที่มีคนนำไปเขียนชมรีวิวว่า ร้านดีมาก อาหารอร่อย บริการดี ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งลูกค้าที่ได้อ่านจะเกิดความคาดหวังว่าร้านต้องดีเลิศเลอ แต่หากเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกแย่และมองร้านในแง่ลบได้

1.7. อนาคตธุรกิจนี้มีความกดดันหรือความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ ควรปรับตัว อย่างไร

1.7.1. เพราะเจ้าของธุรกิจไม่ได้คาดหวังหรือทำธุรกิจนี้เพื่อผลกำไรจึงไม่คิดว่าในอนาคตจะมีความกดดันใดๆ มากมายหนัก

1.7.2. เจ้าของธุรกิจได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากเกิดความเสี่ยงในอนาคต ร้านจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย คงอัตตาลักษณ์แต่ก็สรรหาสิ่งแปลกใหม่ตามเทรนปัจจุบัน

2. กลยุทธ์

2.1. ระดับองค์กร

2.1.1. ร้าน Inu Café ใช้กลยุทธ์แบบเติบโต (Growth Strategy)

2.1.2. รักษากลุ่มลูกค้าเดิมให้คงอยู่

2.1.3. ให้สุนัขเป็นตัวดึงดูดและตัวเชื่อมความสัมพันธ์

2.1.4. เปิดแฟนไชน์ที่กรุงเทพ แต่เปิดเป็นร้านอาหาร

2.2. ระดับธุรกิจ

2.2.1. กลุ่มลูกค้าที่มาส่วนมากเป็นคนจีน ไต้หวันที่ชื่นชอบชาและทุเรียน เจ้าของร้านเลยคิดค้นเมนูที่ผสมกับไอติมที่ทำจากทุเรียนหมอนทอง โดยเอาผงมัทฉะมาโรยเพิ่มความแปลกใหม่

2.2.2. ปรับตัวให้เข้ากับกระแสสังคมในปัจจุบัน

2.2.3. ปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิตการดำเนินงานสินค้า และวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการขายในแต่ละวัน

2.2.4. ช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ มีการส่งเดลิเวอร์รี่ให้กับลูกค้าที่ไม่ได้มาใช้บริการในร้านในระยะทางที่กำหนด

2.2.5. ทำการผลิตวัตถุดิบเอง เช่น ผักสวนครัว

2.2.6. มี welcome drink ให้กับลูกค้าทุกคน

2.3. ระดับหน้าที่

2.3.1. การตลาด

2.3.1.1. ศึกษาลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ว่ามีความต้องการอาหาร หรือ สุนัขพันธุ์ใดที่มากเป็นพิเศษเพื่อที่ร้านจะสามารถจัดทำและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

2.3.2. การผลิต

2.3.2.1. เนื่องจากการผลิตสินค้าสดใหม่อยู่ทุกวัน ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการผลิตไปเยอะ

2.3.3. การวิจัยและพัฒนา

2.3.3.1. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับลูกบางคนเพื่อเป็นตัวชีวัด เรื่องการบริการ อาหาร และ ปัจจัยอื่นๆภายในร้าน

2.3.4. การจัดซื้อ

2.3.4.1. อาจจะเพิ่มสินค้าตามฤดูกาล ทำให้ได้ราคาที่ถูก และเลือกสินค้าที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

2.3.5. การเงิน

2.3.5.1. จัดทำรายรับ รายจ่ายของร้านเป็นประจำทุกเดือน

2.3.6. ทำอาหารที่มีรสชาติอร่อยและถูกปากลูกค้าและรับความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนา

3. SWOT

3.1. S จุดแข็ง

3.1.1. เจ้าของธุรกิจมีความเข้าใจในกระแสสังคม

3.1.2. สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน

3.1.3. เจ้าของธุรกิจคำนึงถึงความถูกใจของลูกค้า

3.1.4. มีเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน

3.1.5. เจ้าของธุรกิจมีการอบรมพนักงานให้มี Service Mind

3.1.6. ภายในร้านมีการดูแลความสะอาดของสุนัขเป็นอย่างดี ไม่มีกลิ่น สุนัขทุกตัวได้รับการฝึก

3.1.7. มีการแบ่งรายได้จากอาหารเมนูละ 5 บาท ไปซื้ออาหารเพื่อนำไปให้สุนัขจรจัด

3.2. W จุดอ่อน

3.2.1. ร้านตั้งอยู่ในซอย ทำให้หาร้านเจอได้ยาก

3.2.2. พื้นที่ร้านมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ

3.2.3. เจ้าของธุรกิจไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจมาก่อน

3.2.4. อารมณ์ของสุนัขไม่คงที่

3.2.5. เป็นร้านคาเฟ่ที่ไม่มีกาแฟ

3.2.6. เมนูรายการอาหารมีสภาพที่ไม่แข็งแรง ขาดง่าย

3.2.7. เป็นร้านแบบOut door จึงมีสภาพอากาศที่ร้อน

3.2.8. เป็นธุรกิจที่สามารถลอกเลียบแบบได้ง่าย

3.3. O โอกาส

3.3.1. มีBlogger เข้ามาใช้บริการและทำรีวิว จนเป็นที่รู้จักของคนภายนอก

3.3.2. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า

3.3.3. วิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจดี

3.3.4. มีสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นจุดดึงดูดลูกค้า

3.3.5. เจ้าของธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างของอาหารให้ไม่เหมือนกันร้านอื่นได้

3.3.6. ร้านตั้งอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยว

3.3.7. มีช่องทางการติดต่อของร้านเป็นของตนเอง

3.3.8. ไม่ต้องเสียค่าเช่าร้าน เนื่องจากใช้บ้านของตนเองเปิดร้าน

3.4. T อุปสรรค

3.4.1. สัตว์เลี้ยงอาจมีอาการป่วย

3.4.2. พฤติกรรมของลูกค้า ที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของร้าน

3.4.3. มีการแข่งขันทางธุรกิจ

3.4.4. ร้านไม่มีที่จอดรถ

3.4.5. ไม่มีกาแฟ ทำให้ไม่ตอบสนองกับลูกค้าที่ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนว่าเป็นคาเฟ่ที่ไม่มีกาแฟ

3.4.6. มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและการฝึกสุนัข

4. TOWS

4.1. SO กลยุทธ์เชิงรุก

4.1.1. สร้าง Bloggerแนะนำรายการอาหารของร้านให้น่าสนใจ

4.1.2. สร้างพนักงานให้มี Service Mindให้เหนือกว่าคู่แข่ง

4.1.3. ฝึกสุนัขให้ตอบสนองต่อลูกค้า ให้ความร่วมมือกับลูกค้า

4.1.4. ดูแลสุขลักษณะของสุนัขให้มีสุขภาพแข็งแรง และก่อนเข้าร้านมีการให้ลูกค้าฆ่าเชื้อโรค เพื่อที่จะได้ไม่เกิดผลเสียต่อตัวลูกค้าแลสุนัข

4.1.5. ทำเครื่องดื่มอก้วต่อแก้วเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในเรื่องความสดใหม่ของเครื่องดื่ม

4.1.6. เนื่องด้วยร้านอยู่ในเมืองท่องเที่ยว และส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ต้องหาความสนใจของลูกค้ากลุ่มนี้ และตอบสนอง

4.2. WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข

4.2.1. เนื่องด้วยร้านตั้งอยู่ในซอยลึก จึงสร้างการติดต่อสอบถามทางเว็บเพจ เพื่อสะดวกแก่ลูกค้าในการหาร้าน

4.2.2. สร้างช่องทางการจองล่วงหน้า

4.2.3. สร้างความแตกต่างของอาหารให้เป็นเอกลักษณ์ และนำสุนัขที่ตนเองเลี้ยงมาเป็นจุดดึงดูดลูกค้า

4.2.4. อบรมพฤติกรรมของสุนัขให้เข้ากับคนง่าย ไม่ดุร้าย

4.2.5. ทำเมนูรายการอาหารขึ้นมาใหม่ให้มีความน่าสนใจ แข็งแรง

4.2.6. ทำสภาพร้านให้คล้ายที่นั่งเล่นแบบ Out door โดยใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วย

4.2.7. เน้นให้รสชาติอาหารมีความอร่อย มีสูตรเป็นของตนเองที่ไม่สามารถลอกเลียนได้

4.3. ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน

4.3.1. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆของทางร้านSocial Network

4.3.2. มีมาตรการรักษาความสะอาดในการเข้าไปใช้บริการ เพื่อป้องกันเชื่อไวรัส หรือกันสุนัขป่วย

4.3.3. ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานเกินไป หรือสามารถแนะนำอาหารให้แก่ลูกค้าได้

4.3.4. ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขต้องเพียงพอ

4.3.5. ทางร้านต้องมีการบริการในการรองรับลูกค้า ไม่ว่าจะที่จอดรถ โต๊ะ และพัฒนาร้าน

4.4. WT กลยุทธ์เชิงรับ

4.4.1. คอยช่วยเหลือเพื่อให้คำตอบการนำทางเข้าร้าน หรือ แนะนำที่จอดรถให้ลูกค้า

4.4.2. มีเงินทุนสำรองเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่ป่วย และต้องการรักษา

4.4.3. ร้าน Inu café เป็นร้านที่ไม่มีกาแฟขาย ดังนั้นต้องหาสินค้าอื่นมาทดแทน

4.4.4. สื่อสารกับลูกค้าให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เข้าใจ และ ให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังมากเกินไป

4.4.5. หาจุดแข็งของร้าน ที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย