Politické zločiny v komunizme v období 1960-1970

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Politické zločiny v komunizme v období 1960-1970 by Mind Map: Politické zločiny v komunizme v období 1960-1970

1. Teoretická časť

1.1. Platón a totalizmus

1.1.1. Campanella - myšlienky utopického komunizmu

1.1.1.1. Slnečný štát

1.2. Karl Marx a jeho filozofia

1.2.1. Friedrich Engels

1.2.2. Leninizmus-marxizmus

1.3. Komunistický režim v Československu

1.3.1. Komunistická strana Československa

1.3.2. Politické zločiny v komunizme

1.3.2.1. 1960

1.3.2.2. Normalizácia

2. Rozbor politických zločinov

3. Praktická časť

3.1. Jan Palach

3.1.1. Samovražda

3.1.2. Rozbor činu

3.1.3. Jan Zajíc

3.2. Charta 77

3.2.1. Charta 77 očami režimu

3.2.2. Násilné obmedzovanie

3.2.3. ŠTB proti písomnostiam