Customer Relationship Management

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Customer Relationship Management by Mind Map: Customer Relationship Management

1. Wat?

1.1. Werkwijze en technologie

1.2. Optimaliseren contacten met klant

1.3. Voldoen aan wensen van de klant

2. Belang?

2.1. Klantenrelatie onderhouden en verbeteren

2.2. Stap voor zijn op de concurrentie

3. Functionaliteiten Salespage?

4. Functionaliteiten Marketingpage?

4.1. Nieuw knooppunt

5. 5 Reports

5.1. Nieuw knooppunt

6. Motieven om CRM-software te integreren?

6.1. Verbeteren relatie met de klant

6.2. Klant beter leren kennen

6.3. Efficiënter werken

7. Succesfactoren?

7.1. Verminderen van risicofactoren

7.2. Up-to-date informatie van klant

7.3. Sterkere band met de klant