XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM by Mind Map: XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM

1. VĂN HÓA ĐỘI NHÓM

1.1. 1. Phát triển cá nhân:

1.1.1. 1. Thể chất :

1.1.1.1. 1. 21 ngày giậy sớm tập thể dục, làm nghi thức Thôi miên chiến binh

1.1.1.2. 2. Điểm danh, báo cáo kết quả trong đội nhóm

1.1.2. 2. Học tập :

1.1.2.1. 1. Đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày

1.1.2.2. 2. Tổng kết, livestream chia sẻ nội dung đọc được mỗi tuần

1.1.2.3. 3. Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo của công ty, của hệ thống Online, offline

1.1.2.4. 4. Tham gia học các lớp phát triển bản thân

1.2. 2. Phát triển doanh số:

1.2.1. 1. Phong trào vòng quay 7 ngày :

1.2.2. 2. Tặng thưởng

1.3. 3. Phát triển đoàn kết :

1.3.1. 1. Trao quyền cho mọi người :

1.3.2. 2. Gắn với chức danh cho họ

1.3.3. 3. Tuyên bố hệ thống :

1.3.3.1. 1. Tôi luôn đoàn kết với mọi người

1.3.3.2. 2. Tôi cho đi điên cuồng và đón nhận cừ khôi

1.3.3.3. 3. Tất cả a/e trong hệ thống đều là gia đình tôi

1.3.3.4. 4. Tôi giúp tất cả các chị em khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc

1.3.3.5. 5. Tôi biết ơn đội nhóm của mình

2. TỔNG QUAN VỀ KDOL

2.1. 1. Các kiến thức căn bản :

2.1.1. 1.1 : Marketing là gì?

2.1.2. 1.2: Xây dựng chân dung khách hàng

2.1.3. 1.3: Nơi cư trú của khách hàng tiềm năng

2.1.4. 1.4 : Lựa chọn sản phẩm kinh doanh

2.1.5. 1.1 : Marketing là gì?

2.2. 2. Xây dựng thương hiệu cá nhân và tiếp cận khách hàng

2.3. 1.

3. CÁC QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. 1. Phát triển con người

3.1.1. 1.1.Trong cuộc đời có 3 loại người : Xem, Làm, Làm 100%. Luật nhân quả, lòng biết ơn

3.1.2. 1.2. Lý do, mục tiêu hành động, cách thiết lập mục tiêu

3.1.3. 1.3. Thiền khách hàng, hệ thống

3.2. 2. Sản phẩm

3.2.1. 2.1. Lý do lựa chọn sản phẩm

3.2.1.1. Ngách

3.2.1.2. Thị trường cần

3.2.1.3. Lặp lại

3.2.1.4. Tốt

3.2.1.5. Giá rẻ

3.2.2. 2.2. So sánh sản phẩm khác cùng loại. Điểm mạnh, điểm yếu và điểm khác biệt ( USP)

3.2.2.1. Điểm Yếu

3.2.2.2. Điểm Mạnh

3.2.2.3. Điểm khác biệt

3.2.3. 2.3. Các chứng nhận, sự kiện vinh danh liên quan

3.2.3.1. Giải thưởng

3.2.4. 2.4. Chia sẻ bằng chứng người được cứu giúp

3.3. 3. Quy trình bán lẻ

3.3.1. 3.1. Đối tượng

3.3.1.1. Tất cả những người tham gia bán hàng trong hệ thống. Chỉ khi bán lẻ giỏi thì mới có thể hướng dẫn lại người khác bạn

3.4. 4. Quy trình tuyển dụng

3.5. 5. Quy trình chăm sóc khách hàng