Інформаційний проект

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформаційний проект by Mind Map: Інформаційний проект

1. Початок роботи над проектом

1.1. Визначення мети

1.2. Визначення етапів

1.3. Формування статуту

1.4. Розподіл ресурсів

2. Дослідження проекту

2.1. Проводимо дослідження за алгоритмом

2.1.1. Визначаємо мету дослідження

2.1.2. Визначаємо обсяг дослідження

2.1.3. Застосовуємо делегування

2.1.4. Досліджуємо інформаційні джерела

2.1.5. Документуємо та впорядковуємо інформацію

2.1.6. Оцінюємо результати

2.2. Формуємо план здійсненості

2.2.1. Вступ

2.2.2. Продукт

2.2.3. Цільова аудиторія

2.2.4. Фінансові зобов'язання

2.2.5. Дії, які необхідно виконати

2.2.6. План непередбачуваних ситуацій

3. Формування бюджету

3.1. Сегментація проекту на етапи

3.2. Облік витрат від підготовки до впровадження

3.3. Оцінка робочого навантаження

3.4. Облік вартості спеціалізованих послуг

3.5. Облік вартості устаткування

3.6. Оцінка вартості додаткових витрат

4. Розподіл робіт

4.1. Визначаємо границі проекту

4.2. Ділимо проект та етапи

4.3. Визначаємо робочі елементи

4.4. Формуємо завдання

5. Управління

5.1. Час

5.2. Вартість (фінанси)

5.3. Якість (виконання завдань)

5.4. Виконання (звіти про виконання робіт)

6. Внесення змін і доробка

6.1. Контроль над змінами

6.2. Запит на зміну

6.3. Документ про вплив змін

6.4. Виконання змін

6.5. Розширення термінів завершення проекту

7. Впровадження

7.1. Підготовка проекту (навчання, тренінги, наради)

7.2. Тестування окремих задач проекту

7.3. Впровадження