Magyarország belépése a 2. vh.-ba

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Magyarország belépése a 2. vh.-ba by Mind Map: Magyarország belépése a 2. vh.-ba

1. revízió

1.1. első bécsi döntés, 1938. nov. 2.

1.1.1. a Felvidék magyar lakta területei

1.2. Kárpátalja ruszinok lakta területei, 1939. márc.

1.3. második bécsi döntés, 1940. aug. 30.

1.3.1. É-Erdély és Székelyföld

1.4. magyar támadás Jugoszlávia ellen, 1941. ápr.

1.4.1. Délvidék: Mura-vidék, Muraköz, Baranyai háromszög, Bácska

2. zsidótörvények

2.1. 1920: numerus clausus

2.1.1. beiratkozás az egyetemekre: a nemzetiségeknek megfelelő arányban

2.2. 1938. máj.: első zsidótv.

2.2.1. kidolgozás: Darányi Kálmán miniszterelnöksége alatt

2.2.2. elfogadva: Imrédy Béla kormánya

2.2.3. zsidó, aki izraelita vallású

2.2.4. 20%-os korlát az értelmiségi pályákon

2.3. 1939: második zsidótv.

2.3.1. Teleki Pál miniszterelnöksége alatt

2.3.2. faji alapon áll

2.3.3. 6%-os korlát

2.4. 1941. aug.: harmadik zsidótv.

2.4.1. Bárdossy László miniszterelnök

2.4.2. mindenki zsidó, akinek 2 nagyszülője izraelita felekezet tagjaként született

2.4.3. vegyes házasságok megtiltása

2.4.4. nemi kapcsolat zsidó és nem zsidó között megtiltva

2.4.5. cél: fajvédelem

2.4.6. büntetés: börtön és fogház