PROCES UČENJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROCES UČENJA by Mind Map: PROCES UČENJA

1. kognitivne sposobnosti

2. predznanje

3. trenutno raspoloženje

4. motivacija

4.1. unutarnja

4.2. vanjska

5. uvjeti rada

6. stav o sebi kao učeniku

7. procjena težine zadatka

8. strategije učenja

8.1. planiranje

8.2. odvajanje bitnog od nebitnog

8.3. organiziranje materijala

8.4. strategije rješavanja problema

8.5. ...

9. metakognitivne vještine

9.1. planirnje

9.2. praćenje napretka

9.3. refleksija

9.4. promjena neučinkovitih strategija

10. nastavnik

10.1. vještine poučavanja

10.2. metode rada

10.3. očekivanja od učenika

10.4. postupci vrednovanja