Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TROKUT by Mind Map: TROKUT

1. vrste trokuta

1.1. pravokutan trokut

1.2. jednakostranični trokut

1.3. šiljastokutni trokut

1.4. tupokutni trokut

1.5. jednakokračni trokut

1.6. raznostranični trokut

2. poučci o sličnosti

2.1. KK poučak

2.2. SKS poučak

2.3. SSS poučak

3. Talesov poučak

3.1. Poučak o proporcionalnosti duljina

4. Pitagorin poučak

4.1. Površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnog trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama.

5. četiri karekteristične točke

5.1. središte opisane kružnice

5.2. središte upisane kružnice

5.3. ortocentar

5.4. težište

6. Eulerov pravac

6.1. pravac na kojem leže tri središta trokuta: težište, središte opisane kružnice i ortocentar

7. svojstva

7.1. Opseg

7.2. Površina

8. kutevi

8.1. u jednakostraničnom trokutu svi kutevi iznose 60 stupnjeva

8.2. zbroj unutarnji kuteva iznosi 180 stupnjeva

8.3. zbroj vanjskih kuteva iznosi 360 stupnjeva

9. poučci o sukladnosti

9.1. SSS poučak

9.2. KSK poučak

9.3. SKS poučak

9.4. SSK poučak