Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. Društveni

1.1. Obitelj

1.2. Prijatelji

1.3. Vršnjaci

1.4. Socijalni status

1.5. Životna sredina

1.6. Kultura učenja

1.7. Socijalne vještine

2. Fiziološki

2.1. San

2.2. Odmor

2.3. Umor

2.4. Prehrana

2.5. Zdravstveni status

2.6. Životni period

3. Psihološki

3.1. Osobine ličnosti

3.2. Temperament

3.3. Brzina procesuiranja informacija

3.4. Proces prerade informacija

3.5. Sposobnost povezivanja informacija

3.6. Koncentracija

3.7. Međuljudski dnosi u okruženju učenja

3.8. Emocije

4. Okruženje za učenje

4.1. Mjesto

4.2. Vrijeme

4.3. Materijalni uvjeti

4.4. Ometanje

4.5. Buka

5. Osobni

5.1. Unutarnja motivacija

5.2. Informiranost

5.3. Radne navike

5.4. Sustav vrijednosti

5.5. Osobine ličnosti

5.6. Predznanje

5.7. Stavovi

5.8. Komunikacijske vještine