Main

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Main by Mind Map: Main

1. Implementacija

1.1. pomoću polja

1.2. pomoću pokazivača

2. Izbornik

2.1. 1. Generiranje N slučajnih brojeva

2.2. 2. Prijenos parova brojeva u red, te ispis

2.3. 3.Dodavanje prioriteta

2.4. 9. Izlaz

3. zaglavlje

3.1. red_polje.h

3.2. red_pokazivaci.h

4. Operacije nad redom

4.1. AddOne

4.2. IsEmpty

4.3. Front

4.4. EnQueue

4.5. DeQueue

5. Računanje vrijeme trajanja programa