Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EGYETEM by Mind Map: EGYETEM

1. önkormányzat

1.1. vezetés szerinti típsuok

1.1.1. párizsi típus

1.1.1.1. kancellár vezeti

1.1.2. bolognai típus

1.1.2.1. rektor vezeti

1.2. feladatai

1.2.1. önálló bíráskodás

1.2.2. szabad tananyagválasztás

1.2.3. szabad vezetőválasztás

2. fakultások

2.1. filozófia

2.2. teológia

2.3. jog

2.4. orvosi

3. végzettségek

3.1. baccalaureatus

3.1.1. licentiatus

3.1.1.1. magister

3.1.1.1.1. doctor

4. tananyag

4.1. zene

4.2. asztronómia

4.3. geometria

4.4. aritmetika

4.5. grammatika

4.6. dialektika

4.7. retorika

5. oktatási jellemzők

5.1. előadás-vita

5.2. latin nyelv

5.3. tekintélyelvűség

5.4. skolasztika