Interjúkérdések és hipotézisek összefüggése

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Interjúkérdések és hipotézisek összefüggése by Mind Map: Interjúkérdések és hipotézisek összefüggése

1. Interjúkérdések

1.1. Demográfiai adatok

1.1.1. Az interjúvolt személy - kora - neme - legmagasabb iskolai végzettsége - szakja

1.2. 1. Általános kérdések

1.2.1. Milyen oktatási területen működik (alapfokú okatás, középfokú oktatás, szakképzés, munkahelyi képzés, egyéb)?

1.2.2. Mely képzettsége, végzettsége érinti, segíti a börtönpedagógiai munkát?

1.2.3. Milyen felnőttképzési gyakorlata van? - Szakmai tapasztalatát megalapozó évek szma? - A gyakorlatban eltöltött időszak tartalma? - Ilyen irányú képzettsége, végzettsége?

1.2.4. 1.1. Milyen börtönpedagógiai gyakorlata van? - Szakmai tapasztalatát megalapozó évek száma? - A gyakorlatban eltöltött időszak tartalma? - Tárgyak, ameyleket tanított, illetve tanít (közoktatási tárgyak, szakképzés, egyéb)?

1.2.5. 1.4 Mely célcsoportoknál van tapasztalata (pl. fiatalkorúak, felnőttek)?

1.3. 2. A börtönbeli tanulás/tanítás körülményi

1.3.1. 2.1. Oktatási szempontból mik a börtönökben tanulók erősségei és gyengeségei az alábbiak tekintetében?

1.3.2. 2.2. Mit gondol a fogvatartottak tanulási motivációiról?

1.3.3. 2.3 Milyen mértékben elégedett az elítéltek tanulási eredményeivel?

1.3.4. 2.4. Melyek a tanulást támogató tényezők a börtönben?

1.3.5. 2.5. Melyek a tanulást gátló tényezők a börtönben?

1.3.6. 2.6. A börtönbeli tanulásnak milyen tárgyi és személyi feltételei vannak?

1.3.7. 2.7. Ön szerint a börtönben folyó oktatási-nevelési munka célja inkább az ismeretközlés vagy inkább a reintegráció?

1.4. 3. A börtönökben oktatók felkészültsége

1.4.1. 3.1. Mennyire felkészültek az oktatók a börtönbeli képzés speciális követelményeire? Mondjon példát!

1.4.2. Vett-e részt az elmúlt 10 évben bármilyen pedagógiai továbbbképzésben? Ha igen, mely területen?

1.4.3. 3.2. Hogyan képzi önmagát?

1.4.4. 3.3. Ha Önnek kellene továbbképzést tartania börtönökben oktató pedagógusok számára, hogyan építené fel azt?

1.5. 4. Módszertani kérdések

1.5.1. 4.1 Véleménye szerint mennyiben különbözik a pedagógia módszertana a börtönképzésben és a pedagógia által képviselt börtönön kívüli tevékenységben?

1.5.2. 4.2. Konzultál-e olyan szakemberekkel, akik támogathatják az oktatásban? (Kap-e módszertani segítséget, ötleteket?)

1.6. 5. Záró kérdések

1.6.1. 5.2. Van-e információja arról, hogy milyen külső hatások érik az Ön által oktatott fogvatartottakat?

1.6.2. 5.3. Van-e különbség az oktatás jellemzőiben az oktatottak ítéletének időbeni hossza szerint?

1.6.3. 5.4. Mennyi élnek az elítéltek a "gyorsítás" lehetőségével, tehát azzal, hogy adott esetben a képzés ideje (esetenként akár egy évben mérhetően) rövidíthető?

1.6.4. 5.5. Milyen pozitív pedagógiai szakmai történetet mesélne el szívesen?

1.6.5. 5.6. Milyen negatív pedagógiai szakmai történetet mesélne el szívesen?

2. Hipotézisek

2.1. I.

2.1.1. A börtönökben élő fogvatartottak más hátrányos helyzetű csoportokhoz hasonlóan képezhetők, azonban képzésük során fokozottan figyelembe kell venni a társadalmi, gazdasági és szociokulturális hátrányaikból adódó tanulási jellemzőiket.

2.2. II.

2.2.1. A büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak számára rendelkezésre álló felnőttkori tanulási eszköztár korlátozott.

2.3. III.

2.3.1. A börtönökben oktató pedagógusok felkészültségének fokozására van szükség a fogvatartottak hátrányos helyzetéből adódó speciális tanulási igények figyelembevételére és kielégítésére.

2.3.2. Nincs szervezett pedagógus-továbbképzés a börtönökben tevékenykedő végző pedagógusok számára.

2.3.3. Az érintett pedagógusok önképzés útján alkalmazkodnak a célcsoportok szükségleteihez.