scenariu la foc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
scenariu la foc by Mind Map: scenariu la foc

1. caracteristicile constructiei

1.1. date de identificare

1.2. destinatia

1.3. categoria si clasa de importanta

1.4. particularitati specifice

2. riscul de incendiu

2.1. A. nivel de risc de incendiu

2.1.1. a. densitatea sarcinii termice

2.1.2. b. clase de reactie la foc/ clase de combustibilitate

2.1.3. c. surse de aprindere

2.2. B. nivel risc - incapere, spatiu, zona, compartiment

3. mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

3.1. A. echipare/ dotare

3.2. B. detectare, semnalizare, alarmare

3.2.1. grad acoperire

3.2.2. tip detectoare

3.3. C. limitare stingere

3.3.1. tip, parametri

3.3.2. timp normat functionare

3.3.3. zone

3.4. D. stingatoare

3.4.1. tip, caracteristici

3.4.2. numar, amplasare

4. conditii specifice pt. asigurarea interventiei

4.1. surse apa, substante stingere, rezerve

4.2. racorduri alimentare electrice, gaz, alte utilitati

4.3. serviciu privat

4.4. zone cu mat. periculoase - produse stingere/ echipamente speciale

5. masuri tehnico-organizatorice

5.1. conditii/ masuri

5.2. mod incadrare a constructiei in reglementari+ masuri

5.3. conditii/ recomandari pt. documente de organizare impotriva incendiilor

6. nivelul criteriilor de performanta

6.1. stabilitatea la foc

6.1.1. rezistenta la foc

6.1.2. nivel stabilitate la incendiu/ grad de rezistenta la foc

6.2. limitare propagare

6.2.1. separare comp.+ prot.goluri spre exterior

6.2.2. masuri constructive interioare

6.2.3. evacuare fum

6.2.4. bariere contra fum

6.2.5. detectare, semnalizare, alarmare si stingere

6.2.6. masuri pt. inst.ventilare

6.2.7. masuri fatade

6.3. propagare vecinatati

6.3.1. distante

6.3.2. masuri constructive pe fatade +- acoperis

6.3.3. protectie activa

6.4. evacuare utilizatori

6.4.1. A.se precizeaza

6.4.1.1. cai evacuare

6.4.1.2. control fum

6.4.1.3. scari

6.4.1.4. cai evacuare

6.4.1.5. timpi evacuare

6.4.1.6. fluxuri de evacuare

6.4.1.7. iluminat de siguranta+ surse

6.4.1.8. disp.de sig. la usi

6.4.1.9. timp de siguranta la cai de evac.+ la refugii

6.4.1.10. marcare cai

6.4.2. B. masuri evacuare copii, p.cu dizab.

6.4.3. C. precizari - conditii de salvare si evacuare

6.5. securitate fortelor de interventie

6.5.1. A. amenajari pt. acces

6.5.2. B. caract. tehnice

6.5.2.1. numar

6.5.2.2. dimensiuni

6.5.2.3. trasee

6.5.2.4. realizare/ marcare

6.5.3. C. ascensoare pompieri

6.5.3.1. tip, numar, caracteristici

6.5.3.2. amplasare, acces, alimentare

6.5.3.3. timp siguranta