IP SKOLERNE

IP skolerne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IP SKOLERNE by Mind Map: IP SKOLERNE

1. Klassisk realisme

1.1. Verdenssyn

1.1.1. Anarki

1.1.2. Nulsumsspil

1.2. Menneskesyn

1.2.1. Agressive og egoistiske

1.3. Stater er som menneker

1.4. Teoretikere

1.4.1. Thukydid

1.4.2. Machiavelli

1.4.3. Hobbes

1.5. Sikkerhed

1.5.1. Hård balacering

1.5.2. Blød balancering

1.5.3. Troen på fred

1.6. 

2. Neorealisme / Strukturel realisme

2.1. Magt ud fra kapabiliteter

2.2. Ideelle system: Bipolaritet

2.3. Stater som centrale aktører

2.4. Reaktion på unipolaritet

2.4.1. Bandwagoning

2.4.2. Buckpassing

2.4.3. Afbalancering

2.5. Teoretikere

2.5.1. Kenneth Waltz

2.5.2. John Mearsheimer

2.6. Konflikter

2.7. Sikkerhedsdilemmaet

2.7.1. Stat A øger sit militær budget med henblik på at forbedre den nationale sikkerhed

2.7.1.1. Stat B og C opfatter dette som værende et aggressivt træk fra stat A, og fremprovokerer derfor militære modtræk. Derfor kan stat A's ønske om mere sikkerhed faktisk føre til mindre sikkerhed

2.7.1.1.1. Derfor mener nogle teoretikere at staterne nok i højre grad forsøger at forbedre deres relative magtressoucer, ikke nødvendigvis at maksimere dem

3. Den Engelske Skole

3.1. Har rødder i Londons i 1950'erne

3.2. En mellem ting mellem liberalismen og realismen

3.3. International Samfund

3.4. Gundæggende hersker der anarki, dog er der en hvis orden

3.5. Staterne= fælles interesser+værdier.

3.6. FN= Essentiel

3.7. den pluralistiske og den solidariske

3.8. Koncert

4. Idealisme/liberalisme

4.1. Verdenssyn

4.1.1. Fremskridt, fornuft og demokrati

4.1.2. Interdependens

4.1.3. Internationalt system af stater

4.1.4. Udvikling mod mere fred

4.2. Menneskesyn

4.2.1. Rationelle med principper

4.2.2. Primære formål er at maksimere egen nytte

4.3. Sikkerhed

4.3.1. Fredsteserne: økonomiske og demokratiske

4.3.2. Blød magt

4.4. Teoretikere

4.4.1. Fukuyama

4.4.2. Kant

5. Konstruktivisme (københavnerskolen)

5.1. Sikkerhedsliggørelse

5.2. Aktører = mennesker

5.3. kritik af de andre skoler

5.4. Sociologisk konstruktivisme

5.5. fokus på strukturer fremfor aktører