SKULPTURA BAROKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SKULPTURA BAROKA by Mind Map: SKULPTURA BAROKA

1. Obilježja razdoblja:

1.1. iluzionizam

1.2. dinamična kompozicija

1.3. kontrast svijetla i sjene

1.4. teatralnost čitavog prizora

1.5. kombiniranje različitih vrsta materijala

2. Gian Lorenzo Bernini

2.1. Baldahin u crkvi sv.Petra u Rimu

2.2. temelj-dinamičan odnos mase i prostra te pokrenutost forme

3. Francois Girardon

3.1. Grobnica kardinala Richelieua

3.2. barokni klasicizam-vraća se formama antike

4. Pierre Puget

4.1. Milon iz Crotone

4.2. barokni patos usmjeren prema naturalizmu

5. Egid Quirin Asam

5.1. Sv.Juraj i zmaj

5.2. djela slikarskog karaktera