ระบบสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพ by Mind Map: ระบบสุขภาพ

1. สถานพยาบาล

1.1. รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯแม่ปืม

1.2. โรงพยาบาลพะเยา

1.3. โรงพยาบาลพะเยาราม

1.4. คลินิกโรคเบาหวานที่รพ.สต.

1.5. หน่วยบริการตรวจวัดบริการเบาหวาน ความดันโดย อสม.

2. ยา

2.1. ยาสามัญประจำบ้าน

2.1.1. ยาคาโนโลน

2.1.2. ยาแก้หวัด

2.1.2.1. ดีคอลเจน

2.1.2.2. ทิฟฟี่

2.1.3. ยาแก้ปวด

2.1.3.1. พาราเซลตามอล

2.1.4. ยาคลายเส้น

2.2. ยาพื้นบ้าน

2.2.1. ยาลูกกอน

2.3. ยาสมุนไพร

2.3.1. ยาสมุนไพรจากเปลือกไม้

2.3.2. ยาหม้อยาต้ม

2.4. ยาที่รับประทานประจำ

2.4.1. ยาสำหรับโรคความดัน

2.4.2. ยาที่รับที่รพ.สต.หรือโรงพยาบาลประจำ

2.4.3. ยาสำรับโรคเบาหวาน

3. อาหาร

3.1. ตลาดชุมชน

3.1.1. ผัดสด

3.1.2. เนื้อสัตว์ หมู ปลา ไก่

3.1.3. อาหารปรุงสุก(แกงถุง)

3.2. ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

3.2.1. เลี้ยงไก่

3.2.2. ผักแค

3.2.3. ผักกาด

3.2.4. ผักชะอม

3.3. อาหารท้องถิ่น

3.3.1. แกงหน่อไม้ส้ม

3.3.2. ขนมจีนน้ำยาไก่

3.3.3. ผักกาดจอ

3.3.4. แกงแค

3.3.5. แกงปลา

3.3.6. น้ำพริก ผักลวก

4. หมอพื้นบ้าน

4.1. หมอติ๊บ

4.1.1. รักษาทั่วไปโดยการเป่า

4.1.2. ใช้สมุนไพรรักษา

4.1.3. ทำยาพื้นบ้าน ยาสมุนไพร

4.2. หมอช่วย

4.2.1. หมอเป่าคาถา

4.2.2. รักษาเด็กที่เป็นสะป้าน

5. การออกกำลังกาย

5.1. ปั่นจักรยาน

5.2. เดินหน้าบ้าน

5.2.1. เช้า

5.2.2. เย็น

5.3. ทำงานบ้าน

6. สิ่งศักดิ์สิทธิ์

6.1. ผีบรรพบุรุษ

6.2. เจ้าบ้านพ่อปู่นารายณ์

6.3. พระเจ้าปู่นา