čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: čimbenici koji utječu na proces učenja

1. prethodno znanje i iskustvo o određenoj temi

2. sadržaj učenja

2.1. količina

2.2. vrsta

2.3. zanimljivost

2.4. ...

3. kognitivni kapaciteti

3.1. memoriranje

3.2. analiziranje

3.3. povezivanje

3.4. zaključivanje

3.5. prosuđivanje

3.6. ...

4. poznavanje različitih strategija učenja

4.1. strategija ponavljanja

4.2. strategija organiziranja

4.3. strategija elaboracije

5. metakognicija

5.1. planiranje učenja

5.2. praćenje procesa vlastitog učenja

5.3. samovrednovanje

5.4. prilagođavanje pristupa učenja

6. mjesto učenja

6.1. u školi-institucionalno učenje

6.2. samostalno učenje

7. kvaliteta poučavanja

7.1. primjena različitih strategija poučavanja

7.2. dobro osmišljeni učenički zadatci

7.3. kvalitetna povratna informacija

7.4. poticajno ozračje

7.5. ...

8. afektivni

8.1. motivacija

8.2. uvjerenja

8.3. stavovi

8.4. samopuzdanje

8.5. ...