Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak_3 by Mind Map: Zadatak_3

1. Prikazi riješenja

1.1. Mentalna mapa

1.2. Dijagram toka

1.3. Programski kod

2. Funkcije

2.1. IntQ(Q)

2.2. FrontQ(Q)

2.3. EnQueueQ(Q)

2.4. DeQueueQ(Q)

2.5. IsEmptyQ(Q)

3. Implementacije

3.1. Pomoću polja

3.2. Pomoću pokazivača

4. Izbornik

4.1. Generiranje polja

4.2. Sekvencijalno posluživanje

4.3. Posluživanje