1η Εργασία

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1η Εργασία by Mind Map: 1η Εργασία

1. 3 μέλη

1.1. Team Leader (TL)

1.1.1. Απαραίτητη εμπειρία σε προγραμματισμό

1.1.2. Οργάνωση ομάδας

1.1.3. Αποστολή παραδοτέων

1.2. Μέλος 1

1.3. Μέλος 2

1.3.1. Γενικές γνώσεις διαφορετικές απο τα υπόλοιπα μέλη

2. Συγκρότηση Ομάδων

2.1. Σχεδίαση & Ανάπτυξη Παιχνιδιού

2.1.1. Σχεδίαση

2.1.1.1. Περιγραφή Βασικής Ιδέας

2.1.1.2. Δημιουργία Περσόνων

2.1.1.3. Δημιουργία Σεναρίου

2.1.1.4. Δημιουργία Πρωτοτύπων

2.1.2. Ανάπτυξη

2.1.2.1. Παράδοση Προόδου

2.1.2.2. Παρουσίαση και Τελική αξιολόγηση

2.2. Αξιολόγηση