QUINES PREGUNTES ENS FEM?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUINES PREGUNTES ENS FEM? by Mind Map: QUINES PREGUNTES ENS FEM?

1. Com va començar la vida? I la Terra? I els humans?

2. Per què morim? Tot s'acaba amb la mort

3. Per què puc preguntar-me qui soc?

4. Els animals pensen com jo?

5. Té sentit la nostre vida?

6. Hi ha una realitat primera? Hi ha algú superior a l'home o la dona?

6.1. Quines respostes donem?

6.1.1. Respostes científiques

6.1.1.1. La ciència

6.1.1.1.1. Estudia relats comprovables, usa la raó, aporta coneixement objectiu

6.1.2. Respostes mítiques

6.1.2.1. Els mites

6.1.2.1.1. Són relats fantàstics intemporals i universals, expliquen els sentit últim de la vida i el món, utilitzen símbols metàfores i imatges, es transmeten de generació en generació i aporten saviesa.

6.1.2.1.2. Mites sagrats